Podpora našeho vinařství z EU

Nákup mulčovače
název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podbrněnsko.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.